Auteur
Frans Homminga
Teamcoördinator, Coach & Persoonlijk Begeleider
Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel artikel

Een vliegende start

Er zijn al acht maanden verstreken sinds het begin van AVES – Interimzorg. Een goed moment om eens stil te staan bij alles wat er is gebeurd in deze periode.

Slechts een paar weken officieel van start of er was al een eerste opdracht: als teamleider vanaf juli tot de Kerst betrokken bij een project van Soulsystem Denkkracht.

Halverwege de maand juli een eerste opzet van project twee: het organiseren van dagbesteding voor een cliënt, waarbij de situatie voor het systeem kon worden ontlast. In eerste instantie zélf uitgezet, maar al snel partners bij ingeschakeld.

Zéker geen sinecure en van rust was gedurende maanden weinig sprake.

Na het tóch verder escaleren van de thuissituatie en de opname van deze cliënt binnen een reguliere zorginstelling, betrokken bij de 24-uurszorg tot het team van de instelling versterkt is met voldoende personeel. Project drie was een feit! Op dit moment is er steeds meer sprake van integratie van de cliënt binnen de locatie. Het team van AVES werkt met het team van de locatie toe naar het moment dat we er weer tussenuit vliegen. Dit zal halverwege de maand juni het geval zijn!

Het waren turbulente en intensieve maanden al met al. Door de complexiteit waar sprake van was binnen beide projecten, maar ook door het opstarten van het bedrijf AVES Interimzorg. Zéker geen sinecure en van rust was gedurende maanden weinig sprake.

Welke oude actie- en reactiepatronen zijn herkenbaar, en hoe kunnen we die doorbreken? Aansluiten en Verbinden is dus het credo.

Het was tijdens een korte vakantie in oktober, toen ik langs de strandlijn op Ameland drieteenstrandlopers zag. Het blijft een prachtig gezicht hoe deze kleine vogeltjes binnen de natuurlijke dynamiek van de zee en haar golven, de wind, maar ook de nabijheid van predatoren, hun kostje bij elkaar scharrelen. Ik vond het een mooie metafoor voor hoe wij binnen de systemische dynamiek, die eigen is aan de complexe casuïstiek en zorg, ons moeten opstellen. Vaak is het meebewegen, op de juiste momenten in actie komen, flexibel zijn, maar ook grenzen stellen.

Het is mijn kracht, en de kern van de diensten van AVES, om zélf mee te draaien op de werkvloer en zo vat te krijgen op de casuïstiek. Wat zijn de behoeften die meespelen en die al dan niet worden vervult? Hoe sluiten we het beste aan bij de cliënt en de omgeving, om tot een relatieopbouw te komen. Welke oude actie- en reactiepatronen zijn herkenbaar, en hoe kunnen we die doorbreken? Aansluiten en Verbinden is dus het credo.

Het moge duidelijk zijn dat het alleen maar kan door aan te sluiten en de verbinding te maken. Het kan alleen maar Samen!

Vanuit deze basis is het dan fijn om met andere professionals te sparren en daarmee te komen tot gezamenlijke inzichten en stappen te zetten om soms vastgelopen situaties weer vlot te trekken en het geheel te Eleveren!

Het moge duidelijk zijn dat het alleen maar kan door aan te sluiten en de verbinding te maken. Het kan alleen maar Samen!

Ik wil daarom afsluiten met het bedanken van alle mensen die in de eerste fase van AVES bereid waren om me te ondersteunen en me een kans te geven het bedrijf op de kaart te zetten.

Lesley Baker van Bureau Breekijzer voor het maken van de website. Tamara Pancic voor het ontwerp van het logo. Cesco Homminga voor het geven van de workshops “De startende ZZP’er” in het Familiehotel te Paterswolde.  Immy voor de hulp bij het secretariaat.

Elise Sanders, Emma Becker, Lisa Dries en Mathijs Jansen voor het schrijven van een referentie voor de website. Wat mooi dat jullie dat wilden doen!

En natuurlijk al de collega’s van Soulsystem. Een mooie club! De partners van het eerste uur bij de projecten van AVES waren van onschatbare waarde, en ik wil jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen! Sacha Werndly (SW Zorg en Begeleiding), André Smeding (DE Tak), Lars Kolk (Kolk Care),  William Bossong (Bossong zorg en begeleiding), Cor Hoen (Zorgdus), Fahim Yusofi en Erwin Pijffers (Pijffers Zorgservice). Erwin en Menno Reinders ook voor het sparren. Geweldig dat jullie tijd voor me hadden.

Ik eindig met jou Mathijs Jansen (MJ Zorg en Begeleiding)… Ik heb je in juli zo ongeveer van de camping weggetrokken, want ik had je nodig. Wat was het mooi om dit avontuur met jou te beleven! Heel erg bedankt daarvoor!

Vanaf april/mei heb ik weer ruimte voor het aangaan van een nieuw project. “Open to Work” heet dat nu. Ik heb er zin in!

Aansluiten

Verbinden

Eleveren

Samen