Privacyverklaring

Introductie

AVES - Interimzorg, gevestigd aan Hooiweg 105, 9761 GP te Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van AVES - Interimzorg zijn als volgt:

Het webadres van AVES - Interimzorg is: www.aves-interimzorg.nl.

Het postadres van AVES - Interimzorg is: Hooiweg 105, 9761 GP te Eelde

Frans Homminga is de Functionaris Gegevensbescherming van AVES - Interimzorg. Hij is te bereiken via het e-mailadres info@aves-interimzorg.nl.

Persoonsgegevens verwerkt door AVES - Interimzorg

AVES - Interimzorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van AVES - Interimzorg of omdat u deze gegevens zelf aan AVES - Interimzorg heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AVES - Interimzorg verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • IP-adres

Gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

AVES - Interimzorg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Het is voor AVES - Interimzorg niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat AVES - Interimzorg onverhoopt en zonder toestemming van een ouder of voogd persoonsgegevens heeft verzameld over een websitebezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@aves-interimzorg.nl zodat AVES - Interimzorg deze gegevens kan verwijderen.

AVES - Interimzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor service doeleinden
  • Om producten aan u te kunnen leveren
  • AVES - Interimzorg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de inrichting van de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • AVES - Interimzorg verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang AVES - Interimzorg persoonsgegevens bewaart

AVES - Interimzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens nadat de gegevens bij AVES - Interimzorg bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVES - Interimzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van AVES - Interimzorg sluit AVES - Interimzorg een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frans Homminga is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen AVES - Interimzorg.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die AVES - Interimzorg gebruikt

AVES - Interimzorg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AVES - Interimzorg gebruikt ten eerste cookies met een technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast heeft AVES - Interimzorg ook cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat AVES - Interimzorg in staat is gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft AVES - Interimzorg u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser te resetten zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door AVES - Interimzorg. Dat betekent dat u bij AVES - Interimzorg een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die AVES - Interimzorg van u heeft naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aves-interimzorg.nl. Om te controleren of het verzoek door u is gedaan, verzoekt AVES - Interimzorg u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. AVES - Interimzorg verzoekt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wil AVES - Interimzorg u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe AVES - Interimzorg uw persoonsgegevens beschermt

AVES - Interimzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens ondanks deze maatregelen niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met AVES - Interimzorg via info@aves-interimzorg.nl. 

© AVES - Interimzorg, versie mei 2024