Auteur
Frans Homminga
Directeur en groepsbegeleider
Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel artikel

Ondersteuning vanuit een thuissituatie

AVES Interimzorg blijft zich ontwikkelen. Als bemiddelingsbureau vervullen we de functie om tijdelijk teams op afdelingen te versterken. Dit kan zijn bij Wonen, maar ook bij Dagbesteding. Sinds kort bieden we mensen ook ondersteuning bij een transitieperiode.

Zorg voor thuis

Zoals we bij een eerder project al hebben laten zien, is het ook mogelijk om vanuit de thuissituatie van een cliënt ondersteuning te bieden en hiermee het systeem te ontlasten. In veel gevallen is er sprake van vastgelopen situaties, waarbij een cliënt weer thuis is komen te zitten. Dat kan bijvoorbeeld omdat de match met de woon- of dagbestedingsplek niet goed was waardoor de aansluiting bij de verschillende behoeften van de cliënt niet goed verliep. Ook de groepssamenstelling of de competenties van de begeleiders kunnen hierbij dan meespelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat een thuissituatie dreigt vast te lopen omdat een plaatsing bij een zorginstelling langer dan wenselijk is op zich laat wachten.

Vanuit dit model van begeleiding bieden we vanuit een thuissituatie gaandeweg perspectief voor cliënt en systeem. Door in te zetten op de relatieopbouw komen we stapsgewijs tot een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven. We willen dat de cliënt het gewone leven (weer) gaat ervaren.

Een tijdelijk oplossing voor capaciteitsproblemen bij zorginstellingen

Door plaatsgebrek, tijdelijk personeelstekort, maar vooral ook de complexiteit van de casuïstiek, is er in deze gevallen op korte termijn dus geen perspectief op de plaatsing van een cliënt bij een zorginstelling. Op dat moment kan AVES Interimzorg invliegen om deze periode met een team zorgprofessionals te overbruggen: vanuit de thuissituatie een vorm van dagbesteding opbouwen en toewerken naar een plek om te wonen.

Het is Interimzorg; uiteindelijk hoort zorgverlening bij zorginstellingen.

Met een team van AVES Interimzorg kunnen we het gehele proces vanaf de thuissituatie naar de plaatsing bij de zorginstelling, binnen een setting die een goede kans van slagen biedt, begeleiden. En we bieden ook binnen de afdeling van de instelling (Wonen en Werken/Dagbesteding) tijdelijke ondersteuning, uiteraard zolang het nodig is.

We zijn met AVES Interimzorg dus actief aan huis, maar ook binnen de woonsetting en bij dagbesteding onder de paraplu van de zorgorganisatie. AVES is Aansluiten, Verbinden, Eleveren, Samen.

Op deze plaats bedanken we iedereen die heeft meegewerkt aan de ontwikkelingen: Ik denk hierbij vooral aan flexwerkers, alle mensen bij de zorgorganisaties en cliëntondersteuners. Het kan alleen maar samen!