Auteur
Frans Homminga
Teamcoördinator, Coach & Persoonlijk Begeleider
Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel artikel

De Grauwe Kiekendief

In augustus was ik op vakantie in het land van de bijeneter, scharrelaar, hop en slangenarend. Mooi om deze vogels in Zuid Europa weer te zien! Eenmaal terug in Nederland was het weer prima wennen aan de plaatselijke vogels, zoals de witte en gele kwikstaarten, de merel en ook de fazant.

Waar de organisatie in tijdelijkheid tekorten heeft binnen teams springen wij bij met onze mensen.


Na het beëindigen van het laatste project voor de zomervakantie, kwam de vraag of we met AVES gedurende de komende maanden nog meer konden betekenen bij het opvullen van openstaande diensten. Op verschillende afdelingen zijn we hier met het AVES team sinds juli druk mee. Waar de organisatie in tijdelijkheid tekorten heeft binnen teams springen wij bij met onze mensen. Het AVES team groeit door de impact van deze bemiddelingsopdracht. Een mooie ontwikkeling! Het kan alleen bestaan wanneer we kwaliteit blijven leveren in de zin van dienstbaarheid, positieve opstelling naar de opdrachtgever en de aansluiting weten te vinden bij cliënten en collega’s.

AVES is: Aansluiten Verbinden Eleveren Samen

Ik las tijdens mijn vakantie, op de camping, een mooi boek over de grauwe kiekendief (“De man op de Dijk” van Elvira Werkman) en was zo tóch weer even in Noord Nederland. Net als de velduil zijn het nomadische vogels. Waar genoeg voedsel is duiken ze opeens op… En vliegen weer door wanneer evenwichten zijn hersteld. Een vergelijking die opgaat voor het werk van de Zzp’ers van AVES… We hopen met ons team op deze wijze nog veel te kunnen betekenen!


Eén van de mensen in ons team wil ik op deze plaats speciaal bedanken voor de inzet bij het afsluiten
van het project in juni: Ketura Bijl-Zandvliet. Je was bij het project, en zeker in de laatste fase een
geweldige steun. En nu opnieuw ben je met je professionaliteit van grote waarde. Bedankt!

Mocht u als lezer van het blog (opdrachtgever of ZZP’er) contact willen zoeken met mij, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen via 06 25504205 of info@aves-interimzorg.nl